Oferta publiczna

21 kwietnia 2021aktualności

Oferta publiczna kosmicznej spółki Creotech Instruments S.A. zakończona sukcesem.
Emitent pozyskał maksymalną przewidywaną kwotę: 11 285 000 zł

Creotech Instruments S.A., wiodący w Europie producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi, z powodzeniem zakończył ofertę publiczną obejmującą 185 tys. akcji serii H. Spółka pozyskała blisko 11,3 mln złotych.

 • Wszystkie 185.000 oferowanych  akcji serii H zostało objętych i opłaconych
 • Średnia wielkość redukcji w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 96,27%
 • 8,1% akcji nowej emisji zostało objętych przez pracowników Spółki

Ostatecznie, zgodnie z rekomendacją firmy inwestycyjnej, oferta Creotech Instruments została podzielona na trzy transze. Najwięcej akcji nowej emisji trafiło do Transzy Dużych Inwestorów (87,5%), wśród których znalazło się m.in. kilkunastu inwestorów instytucjonalnych.

Dziękujemy za zaufanie, którym nowi akcjonariusze obdarzyli Creotech Instruments. Cieszymy się, że nasza wizja rozwoju Spółki i realizacji projektów przekonała inwestorów. Środki, które pozyskaliśmy pozwolą nam na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye i podniesienie na najwyższy poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Stworzymy własną ofertę modułowych platform satelitarnych i zakupimy trzecią linię produkcyjną do montażu elektroniki, dzięki czemu rozwiniemy skalę działalności. Teraz przed nami formalności związane z wprowadzeniem akcji Spółki na rynek NewConnect. Dołożymy wszelkich starań by debiut odbył się w III kwartale br. mówi Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.  

Głównym Menedżerem Oferty i Zarządzającym księgą popytu był Dom Maklerski Navigator S.A., doradcą Zarządu Spółki – cc group sp. z o.o., zaś doradcą prawnym WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Przychody Creotech Instruments systematycznie rosną  i w 2020 r. osiągnęły poziom blisko 29 mln zł (+14% r/r), a zysk EBITDA wyniósł ponad 3 mln zł (+57% r/r).  W aktualnym portfelu zamówień Spółki znajdują się projekty o łącznej wartości ok. 25 mln zł. Pula projektów może się powiększyć o kilka/kilkanaście milionów złotych dzięki projektom o krótkim okresie realizacji, które Spółka planuje pozyskać w II połowie roku.

Nasza strategia zakłada, że w okresie najbliższych 3-4 lat Creotech Instruments dołączy do wąskiego, elitarnego grona globalnych producentów mikrosatelitów. Nie tylko wystrzelimy pierwszego własnego satelitę, ale także rozpoczniemy sprzedaż komercyjną modułów i systemów platformy satelitarnej HyperSat. Wartość takiej platformy to obecnie 1-4 mln USD. Dane analityczne wskazują, że ten rynek w bieżącej dekadzie wzrośnie ponad 5-krotnie. Wynika to głównie ze stale rosnącej liczby zastosowań mikrosatelitów. Pełnią one zadania w zakresie obserwacji, nawiązywania i utrzymywania łączności krytycznej, łączności internetowej czy też dostarczania prognoz meteorologicznych. Widząc potencjał tego sektora, chcemy być jednym z największych w Europie beneficjentów jego wzrostu. Ponadto, doświadczenie i wiedzę, którą zdobywamy prowadząc od wielu lat projekty B+R przekuwamy na atrakcyjną ofertę komercyjną, w której znajdują się wyspecjalizowane produkty. Na dotychczas prowadzone prace w ramach projektów, w których uczestniczyliśmy jako lider lub członek konsorcjum, pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości ponad 95 mln zł. Z tej kwoty ponad 60 mln zł przypada na Creotech mówi Jacek Kosiec.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia Spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 10 misjach kosmicznych – z czego 4 zostało zrealizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jednym z najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Creotech jest platforma satelitarna HyperSat, która pozycjonuje Spółkę w gronie kilkunastu firm na świecie zdolnych oferować mikrosatelity i całe konstelacje mikrosatelitarne dostosowane do potrzeb klienta.

Creotech Instruments S.A, to wiodąca w Europie i największa w Polsce spółka specjalizująca się w rozwoju zaawansowanych technologii kosmicznych oraz specjalistycznej elektroniki i aparatury do zastosowań globalnych, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka wyróżnia pięć segmentów działalności:

 1. NewSpace – dedykowany budowie platformy satelitarnej oraz jej podzespołów;
 2. Earth Obserwation – dedykowany dostarczaniu systemów obserwacji Ziemi i technologii UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle – Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronów);
 3. Science – dedykowany tworzeniu specjalistycznej elektroniki i podzespołów na potrzeby komputerów kwantowych oraz systemów synchronizacji czasu;
 4. Production – dedykowany produkcji elektroniki;
 5. Projekty ESA – dedykowany głównie projektom realizowanym we współpracy i/lub na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Najbliższym celem Spółki jest finalizacja programu HyperSat – czyli budowy platformy satelitarnej, obsługującej misje kosmiczne mikrosatelitów oraz tworzenie ich konstelacji. Projekt odznacza się konkurencyjnością cenową oraz jakością i niezawodnością użytych podsystemów. Kontynuacją programu będzie misja własnego mikrosatelity obserwacyjnego EagleEye, którą Spółka zamierza zrealizować na przełomie 2023/2024 roku. Pierwszą istotną komercjalizacją platformy HyperSat będzie jej wdrożenie na potrzeby budowy konstelacji trzech nanosatelitów w ramach programu NCBR Bezpieczeństwo i Obronność. Wartość udziału Spółki w całości budżetu wyniesie 20 mln zł.   Inne działania prowadzone przez Creotech Instruments S.A. obejmują m.in.:

 • rozwój i wdrażanie technologii White Rabbit z zakresu systemów synchronizacji czasu;
 • rozwój i wdrażanie standardu Sinara z zakresu budowy komputerów kwantowych (we współpracy m.in. z Uniwersytetem Oxford, Berkley i MIT);
 • rozwój i wdrażanie produktów pod nazwą CreoScan z zakresu systemów wsparcia operacji dronowych;
 • realizację projektu SAMPLE z zakresu systemów monitorowania przeszkód lotniczych (we współpracy z PAŻP, budżet projektu 17 mln zł, w tym część Spółki w wysokości 7,7 mln zł);
 • realizację projektu CreoDIAS polegającego na stworzeniu największego w Europie repozytorium danych satelitarnych (na zlecenie ESA, budżet projektu 14 mln euro)

W 2020 r. Creotech Instruments S.A. wypracował 29 mln zł przychodów oraz ponad 3 mln zł EBITDA. Łączna wartość dofinansowania na pozyskane projekty B+R wyniosła 95 mln złotych. Średnioroczny wzrost przychodów Spółki na poziomie 50 proc. w latach 2015 – 2020. Wartość tzw. backlog – już pozyskanych zamówień na 2021 rok wynosi 25 mln zł.   Więcej informacji: https://creotech.pl/ 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi uzupełnieniami („Memorandum Informacyjne”) przygotowane w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce Spółka udostępnia Memorandum Informacyjne na swojej stronie internetowej (https://creotech.pl/) oraz na stronie internetowej DM NAVIGATOR (www.dmnavigator.pl).
Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.
Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale odnoszą się do przyszłości. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, że przewidywania te zostaną spełnione. Wszelkie informacje, stwierdzenia czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub jej przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania niniejszego materiału w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Fundusze

Nasi partnerzy

Projekt Renesans, realizowany przez Creotech Instruments SA. polega na opracowaniu uniwersalnej platformy satelitarnej HyperSat, służącej do realizacji misji kosmicznych w krótkim czasie i przy niskich kosztach, w szczególności do budowy konstelacji satelitarnych. Ta modułowa platforma opracowywana jest w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy wsparciu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównymi zaletami platformy będzie jej modularność i powtarzalność. Klienci będą mogli dowolnie konfigurować satelitę korzystając z gotowych modułów. Creotech Instruments jest jedyną firmą w Polsce dysponującą procesami technologicznymi i linią produkcyjną, certyfikowanymi do produkcji elektroniki przeznaczonej do zastosowań w przestrzeni kosmicznej przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA.

© 2021 Creotech Instruments S.A.