Publiczna emisja akcji

29 marca 2021aktualności

Creotech Instruments S.A. opublikowała memorandum i rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości do 2,5 mln euro

Creotech Instruments S.A., wiodący w Europie producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi, opublikował memorandum informacyjne i rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji. Inwestorom zostało zaoferowanych do 185.000 akcji zwykłych serii H. Emisja poprzedzi debiut Spółki na rynku NewConnect warszawskiej giełdy.

 • Creotech Instruments S.A. planuje pozyskać ok. 11 mln zł.
 • Zapisy na akcje w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane od 29 marca
  do 12 kwietnia 2021 r.
 • W przypadku objęcia wszystkich nowo emitowanych akcji, ich udział w kapitale zakładowym Spółki wyniesie 11,66%.
 • Spółka notuje systematyczny wzrost przychodów do poziomu 29 mln zł, przy EBITDA ponad 3 mln zł w 2020 roku.
 • W planach Spółki na lata 2023-2024 jest wystrzelenie pierwszego własnego mikrosatelity obserwacyjnego oraz rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej podobnych mikrosatelitów o wartości ok. 1-4 mln USD każdy.
 • Pozyskane z emisji nowych akcji środki Spółka planuje przeznaczyć m.in. na dalsze prace związane z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi i podniesieniem na najwyższy poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat, w celu stworzenia własnej oferty modułowych platform satelitarnych, a także na dalszy wzrost sprzedaży i biznesu.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia Spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym 10 dla lotnych misji kosmicznych – z czego 4 zrealizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jednym z najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Creotech jest platforma satelitarna HyperSat, która pozycjonuje Spółkę w gronie kilkunastu firm na świecie zdolnych oferować mikrosatelity i całe konstelacje mikrosatelitarne dostosowane do szczególnych potrzeb klienta.

– Dane analityczne wskazują, że rynek mikrosatelitów rośnie bardzo dynamicznie – w bieżącej dekadzie będzie to wzrost ponad 5-krotny. Wynika on głównie ze stale rosnącej liczby zastosowań tych urządzeń. Pełnią one zadania w zakresie obserwacji, nawiązywania i utrzymywania łączności krytycznej, łączności internetowej czy też dostarczania prognoz meteorologicznych. Widząc potencjał tego sektora, chcemy być jednym z największych  beneficjentów jego wzrostu w Europie. Do końca bieżącego roku zakończymy prace pozwalające osiągnąć 7 poziom gotowości technologicznej (TRL7) platformy satelitarnej, co oznacza gotowość do wdrożenia jej w misjach kosmicznych i przetestowania systemu w kosmosie. Pierwsza misja wykorzystująca tę platformę – EagleEye – wystartuje na przełomie roku 2023/2024 i będzie dostarczać wysokorozdzielcze zdjęcia Ziemi z niskiej orbity – ok. 400 km. Chcemy oferować podobne rozwiązanie firmom, które zamierzają budować własne konstelacje satelitów. Wkrótce rozpoczniemy pierwszy projekt komercjalizacji platformy HyperSat polegający na budowie konstelacji trzech satelitów do celów bezpieczeństwa i obronności. Budżet na nasze działania w tym zakresie wynosi 20 mln zł i jest rozłożony na najbliższe 3 lata. Projekt jest dla nas bardzo prestiżowy – mówi Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Wartość globalnego rynku kosmicznego w 2017 r. szacowana była na 350 mld USD, wg szacunków do 2026 r. wzrośnie ona do ok. 560 mld USD (za Research and Markets). Segmenty usług satelitarnych oraz produkcji satelitów były warte łącznie ok. 130 mld dolarów. Jednocześnie Polska Strategia Kosmiczna zakłada, że do 2030 r. obroty polskiego sektora kosmicznego powinny wynosić nie mniej niż 3% łącznych obrotów rynku europejskiego.

– Branża technologii kosmicznych oraz zaawansowanej elektroniki jest rynkiem ogromnie perspektywicznym. Widzimy to chociażby po tym, jak rośnie nasza spółka.  Na prowadzone projekty pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości ponad 95 mln zł. Rozpoczęliśmy już komercjalizację pierwszych produktów, czego efektem jest uzyskanie 29 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2020 r. Potrafimy generować nadwyżkę finansową, którą inwestujemy skutecznie w B+R. Chcemy kontynuować prowadzenie rozpoczętych prac badawczych i część środków pozyskanych z planowanej emisji akcji zamierzamy przeznaczyć na wkład własny w projekcie, który już uzyskał maksymalny poziom dofinansowania. Chodzi o dalszy rozwój platformy HyperSat i wystrzelenie mikrosatelity obserwacyjnego EagleEye. Ponadto, chcemy stopniowo przechodzić na projekty o wyższej marży.  W generowanych przez nas przychodach zaczyna rosnąć udział produkcji na rzecz odbiorców przemysłowych oraz prywatnych z sektorów mikrosatelitów i ich podzespołów oraz systemów obrazowania Ziemi. Dążymy tutaj do dalszego zwiększania sprzedaży, aby przyspieszyć procesy pozyskiwania kontraktów, m.in. na konstelacje satelitów. Wartość jednego takiego kontraktu może sięgać nawet setek milionów złotych. Środki z emisji pomogą nam nie tylko dokończyć nasze projekty B+R, ale także skutecznie nawiązywać kontakty z potencjalnymi klientami. – tłumaczy Jacek Kosiec.

Creotech Instruments swój aktualny portfel zamówień na 2021 rok wycenia obecnie na ok. 25 mln zł, ale wartość ta nie uwzględnia projektów krótkoterminowych, które mogą przynieść Spółce kolejne kilka milionów złotych dodatkowych przychodów w drugiej połowie roku. Wśród uwzględnionych przedsięwzięć znajdują się programy z segmentów takich jak: budowa mikrosatelitów, systemy synchronizacji czasu, systemy wsparcia operacji lotów dronowych, czy też największe w Europie repozytorium danych satelitarnych CreoDIAS stworzone przez Spółkę na zlecenie ESA w ramach kontraktu o wartości ok. 14 mln euro.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych potrwają od 29 marca do 12 kwietnia 2021 r. i odbywać się będą po Maksymalnej Cenie Emisyjnej, która została ustalona przez Zarząd na poziomie 61 zł za akcję.

W Ofercie przewidziano także udział pracowników, współpracowników oraz partnerów biznesowych Spółki.  Będą to tzw. Osoby Uprawnione, których imienną listę wraz z przysługującą do nabycia każdej z tych osób liczbą Akcji Oferowanych, Emitent przekaże Firmie Inwestycyjnej najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów.

Harmonogram oferty Creotech Instruments S.A. przedstawia się następująco:

Terminy

(rok 2021)

Zdarzenie
26 marca Publikacja Memorandum
29 marca Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów

12 kwietnia

do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

 

do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów
12 kwietnia do godz.24.00 Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Małych Inwestorów

od 8 kwietnia

do 13 kwietnia do godz.15.00

Budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną
Do 14 kwietnia do godz. 12.00 Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze
14 kwietnia Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej

16 kwietnia

do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej
16 kwietnia do godz. 24.00 Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej
19 kwietnia Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych
Do 20 kwietnia Przydział Akcji Nowych  oraz podanie do publicznej wiadomości  wyników Oferty Publicznej
Do 23 kwietnia Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)

 

Zapisy na akcje Creotech Instruments S.A. w ofercie publicznej przyjmuje Dom Maklerski Navigator.

Szczegóły dot. przebiegu i warunków oferty publicznej zawiera Memorandum Informacyjne dostępne na stronach Creotech Instruments S.A.: www.creotech.pl/ofertapubliczna oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A.: www.dmnavigator.pl

Creotech Instruments S.A, to wiodąca w Europie i największa w Polsce spółka specjalizująca się w rozwoju  zaawansowanych technologii kosmicznych oraz specjalistycznej elektroniki i aparatury do zastosowań globalnych, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka wyróżnia pięć segmentów działalności:

 1. NewSpace – dedykowany budowie platformy satelitarnej oraz jej podzespołów;
 2. Earth Obserwation – dedykowany dostarczaniu systemów obserwacji Ziemi i technologii UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle – Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronów);
 3. Science – dedykowany tworzeniu specjalistycznej elektroniki i podzespołów na potrzeby komputerów kwantowych oraz systemów synchronizacji czasu;
 4. Production – dedykowany produkcji elektroniki;
 5. Projekty ESA – dedykowany głównie projektom realizowanym we współpracy i/lub na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

 

Najbliższym celem Spółki jest finalizacja programu HyperSat – czyli budowy platformy satelitarnej, obsługującej misje kosmiczne mikrosatelitów oraz tworzenie ich konstelacji. Projekt odznacza się konkurencyjnością cenową oraz jakością i niezawodnością użytych podsystemów. Kontynuacją programu będzie misja własnego mikrosatelity obserwacyjnego EagleEye, którą Spółka zamierza zrealizować na przełomie 2023/2024 roku.

Pierwszą istotną komercjalizacją platformy HyperSat będzie jej wdrożenie na potrzeby budowy konstelacji trzech nanosatelitów w ramach programu NCBR Bezpieczeństwo i Obronność. Wartość udziału Spółki w całości budżetu wyniesie 20 mln zł.

 

Inne działania prowadzone przez Creotech Instruments S.A. obejmują:

 • rozwój i wdrażanie technologii White Rabbit z zakresu systemów synchronizacji czasu;
 • rozwój i wdrażanie standardu Sinara z zakresu budowy komputerów kwantowych (we współpracy m.in. z Uniwersytetem Oxford, Berkley i MIT);
 • rozwój i wdrażanie produktów pod nazwą CreoScan z zakresu systemów wsparcia operacji dronowych;
 • realizację projektu SAMPLE z zakresu systemów monitorowania przeszkód lotniczych (we współpracy z PAŻP, budżet projektu 17 mln zł, w tym część Spółki w wysokości 7,7 mln zł);
 • realizację projektu CreoDIAS polegającego na stworzeniu największego w Europie repozytorium danych satelitarnych (na zlecenie ESA, budżet projektu 14 mln euro)

 

W 2020 r. Creotech Instruments S.A. wypracował 29 mln zł przychodów oraz ponad 3 mln zł EBITDA. Łączna wartość dofinansowania na pozyskane projekty B+R wyniosła 95 mln złotych. Średnioroczny wzrost przychodów Spółki na poziomie 50 proc. w latach 2015 – 2020.

Wartość tzw. backlog – już pozyskanych zamówień na 2021 rok wynosi 25 mln zł.

 

Więcej informacji: https://creotech.pl/

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi uzupełnieniami („Memorandum Informacyjne”) przygotowane w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce Spółka udostępnia Memorandum Informacyjne na swojej stronie internetowej (https://creotech.pl/) oraz na stronie internetowej DM NAVIGATOR (www.dmnavigator.pl).
Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.
Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale odnoszą się do przyszłości. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, że przewidywania te zostaną spełnione. Wszelkie informacje, stwierdzenia, czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub jej przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania niniejszego materiału w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.
Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Fundusze

Nasi partnerzy

Projekt Renesans, realizowany przez Creotech Instruments SA. polega na opracowaniu uniwersalnej platformy satelitarnej HyperSat, służącej do realizacji misji kosmicznych w krótkim czasie i przy niskich kosztach, w szczególności do budowy konstelacji satelitarnych. Ta modułowa platforma opracowywana jest w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy wsparciu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównymi zaletami platformy będzie jej modularność i powtarzalność. Klienci będą mogli dowolnie konfigurować satelitę korzystając z gotowych modułów. Creotech Instruments jest jedyną firmą w Polsce dysponującą procesami technologicznymi i linią produkcyjną, certyfikowanymi do produkcji elektroniki przeznaczonej do zastosowań w przestrzeni kosmicznej przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA.

© 2021 Creotech Instruments S.A.